خدمات دامپزشکی

خدمات مراکز دامپزشکی

خدمات مراکز خدمات دامپزشکی در این مراکز کلیه خدمات عمومی و درمانی  شامل: ویزیت در محل ومرکز درمانی، واکسیناسیون (۳ گانه، ۵ گانه، ۷ گانه، ۸ گانه

توضیحات بیشتر »