تجهیزات دامپزشکی

سرنگ اتواتیک 1 سی سی هنکه

سرنگ اتوماتیک 1 سی سی هنکه سرنگ اتوماتیک 1 سی سی هنکه، جهت تزریقات دارو و واکسن استفاده می شود. بیشتر جهت تزریقات طیور استفاده می

توضیحات بیشتر »