بیشتر بدانیم

آموزش کمک پرستاری

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور رفع کمبود نیروی انسانی در کادر پرستاری مبادرت به تربیت نیروهای کمکی در الب (CNA(Assistant Nursing Certified

توضیحات بیشتر »
درمان و آموزش پزشکی

آموزش کمک های اولیه

کمک های اولیه شامل اقداماتی است که هنگام وقوع حوادث، برای جلوگیری از مرگ، پیشگیری از صدمات و عوارض بعدی، کاهش درد و رنج مصدوم

توضیحات بیشتر »