تجهیزات داروسازی

دستگاه PH متر

ph متر یک ابزار علمی و یکی از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در انواع آزمایشگاه ها برای اندازه گیری فعالیت های هیدروژن-یونی در انواع محلول ها می باشد. در

توضیحات بیشتر »
تجهیزات داروسازی

دستگاه تقطیر آب

دستگاه آب مقطر گیری یا تقطیر آب دستگاه آب مقطر گیری یا دستگاه تقطيرآب آزمایشگاهی جهت تهیه آب فوق خالص یا همان آب مقطر  در

توضیحات بیشتر »