تجهیزات آزمایشگاهی

روپوش آزمایشگاهی

روپوش پزشکی دارای انواع مختلفی بوده و می تواند بلند یا کوتاه و دارای رنگ و جنس های متفاوت باشد. عموما مدل بلند آن برای

توضیحات بیشتر »