گوشی دامپزشکی دو پاویونه KT_102

گوشی دامپزشکی دو پاویونه KT_102

گوشی دامپزشکی دو پاویونه KT_102 جهت معاینه دام استفاده می شود.

گوشی های دامپزشکی و پزشکی در دام های کوچک مشترک می باشد.

فقط در دام های بزرگ طول شلنگ برای سهولت کار دامپزشک بلندتر می باشد.

طول شلنگ گوشی 80 سانتیمتر است.

گوشی ها در دو مدل تک پاویونه و دو پاویونه در بازار موجود می باشد.

این مدل گوشی دو پاویونه می باشد.

دامپزشک برای شنیدن اجزای داخلی دام از گوشی دامپزشکی استفاده می کند.

قسمت سری گوشی دارای دو قسمت دیافراگم و بل می باشد که از قسمت بل گوشی برای شنیدن صداهای دارای فرکانس پایین و دیافراگم برای شنیدن صداهای دارای فرکانس بالا استفاده می شود.

گوشی های دامپزشکی موجود در بازار ساخت کشورهای آلمان، ژاپن، چین و…می باشد.

گوشی دامپزشکی دو پاویونه KT_102 ساخت کشور چین می باشد.