گالری تصاویر

روند استخدام

Dr.Abidi-recruitment-1

آخرین فرصت شغلی

عنوان شغلی 1

دارو سازی هلسا سلامت

درخواست شغل

توضیح کوتاه درباره شغل لورم ایپسوم متن و محتوا ساختگی
درخواست

عنوان شغلی 2

دارو سازی هلسا سلامت

درخواست شغل

توضیح کوتاه درباره شغل لورم ایپسوم متن و محتوا ساختگی
درخواست

عنوان شغلی 3

دارو سازی هلسا سلامت

درخواست شغل

توضیح کوتاه درباره شغل لورم ایپسوم متن و محتوا ساختگی
درخواست

عنوان شغلی 4

دارو سازی هلسا سلامت

درخواست شغل

توضیح کوتاه درباره شغل لورم ایپسوم متن و محتوا ساختگی
درخواست
1اطلاعات شخصی
2اطلاعات تحصیلی
3آدرس پستی
4توضیحات مرتبط
تاریخ تولد :
جنسیت:
وضعیت تاهل