دستگاه ونتیلاتور پرتابل

دستگاه ونتیلاتور پرتابل
ونتیلاتور دستگاهی است که بر اساس شرایط بیمار به عمل تنفس کمک و برای بیمارانی که قادر به تنفس نیستند، تنفس را به صورت کامل انجام می دهد. به صورت کلی از ونتیلاتور در مراقبت های ویژه و اورژانس استفاده می شود.

این ونتیلاتور به گونه ای طراحی شده است که هوای قابل تنفس را به داخل ریه فرستاده و سپس دی اکسید کربن را از ریه ها خارج می کند. این محصول در ابعاد کوچک و وزن سبک برای استفاده بزرگسالان، کودکان و نوزادان تازه متولد شده که دچار مشکلات تنفسی هستند، مناسب است. از این ونتیلاتور هم می توان برای تنفس از طریق ماسک صورت و هم از طریق لوله تراشه استفاده کرد. دسته تعبیه شده بر روی این محصول باعث می شود که به راحتی بتوان این محصول را بر روی تخت بیمار و یا برانکارد انتقال داد و دستگاه را در محل مناسب قرار داد. ونتیلاتور پرتابل SIRIO S2/T با توجه به شرایط بیمار می تواند فشار،حجم و زمان تنفس را کنترل و یا محدود سازد.

مد های تنفسی ونتیلاتور پرتابل SIRIO S2/T
ونتیلاتور پرتابل SIRIO S2/T دارای مدهای تنفسی ذیل می باشد:

AUT + AST: ونتیلاسون دوره ای اتوماتیک و هماهنگ با تنفس خود به خود بیمار

PSV: تنفس کمکی با حمایت فشاری است. این مد یک مد تنفسی خود به خودی است اما کل کار تنفسی را انجام نمی دهد و برای افرادی که نیاز به حمایت تنفسی دارند، مناسب است. در این مد بیمار نرخ تنفس، زمان دم، حجم جاری و نرخ جریان را تعیین می کند. این مد حالتی از تنفس آگاهانه است و هدفش تنظیم فشار دم می باشد.

APNEA BACK-UP: این مد تنفسی هنگامی کاربرد دارد که در صورت قطع تنفس بیمار خود به خود بیمار شروع به تهویه می کند.

CPAP: این مد با جریان دائمی اکسیژن را به بیمار می رساند. در واقع این مد با اعمال فشار مثبت حین تنفس خود به خودی سرعت تنفس،جریان دمی و حجم جاری را کنترل می کند. در این مد تمامی مراحل تنفس توسط خود بیمار انجام می شود و دستگاه در این مد درصد اکسیژنی که تحویل داده می شود را کنترل کرده و میزان حجم و یا فشاری از هوا را که تکمیل کننده تنفس بیمار است اعمال می کند. مد CPAP بیمار حجم جاری تنفسی و تعداد تنفس آگاهانه را مشخص می کند. در این مد در صورت نیاز دستگاه می تواند فشار مثبتی را هنگام دم بیمار بوجود آورد تا تنفس را برای بیمار آسان تر کند.