درمان در منزل

گاهی نیاز به پزشک آن چنان ضروری و واجب می شود که آرزو می کنیم پزشک باشیم یا بتوانیم در کمتر از چند دقیقه حضور یک پزشک ماهر را در منزلمان ببینیم.

برخی عوامل اعم از ترافیک، اورژانسی بودن بیماری، تعطیلات و غیره، حضور یک پزشک شبانه روزی را در منزل ضروری می کند، اما همه مردم که نمی توانند دکتر باشند. با خدمات پزشکی در منزل، هر فردی می تواند از توصیه های پزشک و خدماتش برخوردار باشد
1-درمان در منزل چیست؟
2- مراقبت های ویژه در منزل چیست؟
3- درمان در منزل چگونه صورت میگیرد؟
4- مشکل اساسی درمان در منزل چیست؟
5- مزایای درمان در منزل چیست؟
6- همچنین با توجه به اینکه درمان کاملاً در منزل صورت می گیرد، تشکیل پرونده چگونه صورت  می گیرد؟
7- در مورد مرکز خدمات درمانی در منزل چه چیزهایی می دانید؟
8- شرایط و ضوابط مورد نیاز مرکز خدمات درمانی به چه صورت می باشد؟
9- خدماتی که توسط مراکز خدمات درمانی در منزل  می تواند انجام گیرد، کدام موارد هستند؟
10- خدمات در منزل چگونه صورت می‌گیرد؟
11- مسئول فنی در این مراکز درمانی در منزل، چه وظایفی دارد؟
12- انواع شرکتهای ارائه دهنده خدمات در منزل، کدام موارد هستند؟
13- ویزیت بیماران و قوانینی که باید رعایت شوند، به چه صورت می باشند؟
14- نظارت بر مراکز خدماتی درمانی در منزل به عهده چه سازمانی می باشد؟

درمان در منزل چیست؟

اشخاص در هر زمان به دلایل مختلف دچار بیماری می شوند. بیماری ممکن است سرپایی باشد، یا اینکه نیاز به بستری شدن داشته باشد. در هر صورت، چه مورد سرپایی یا بستری( کوتاه مدت یا بلندمدت) امکاناتی فراهم شده، که بیماران در شرایط خاص و گوناگون بتوانند با بهره‌گیری از این امکانات راحت‌تر مداوا شوند.