استراتژی هلسا :

  • جذب و بکارگیری نیرو های مجرب و متخصص
  • حفظ و ارتقا کیفیت خدمات و محصولات
  • استفاده از روش های نو آورانه و خلاق
  • پیروی از اصول اخلاق و صداقت

رسالت هلسا :

شرکت هلسا سلامت در زمینه های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان فعال بوده و در این راستا آمادگی همکاری با شرکت های معتبر و شایسته را دارا می باشد.

تلاش برای افزایش دسترسی انسان ها به بهترین و شایسته ترین خدمات بهداشت و درمان.

زمینه های فعالیت هلسا :

شرکت هلسا سلامت در زمینه های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان فعال بوده و در این راستا آمادگی همکاری با شرکت های معتبر و شایسته را دارا می باشد.

رسالت هلسا :

تلاش برای افزایش دسترسی انسان ها به بهترین و شایسته ترین خدمات بهداشت و درمان.