خدمات مراکز دامپزشکی

خدمات مراکز خدمات دامپزشکی
در این مراکز کلیه خدمات عمومی و درمانی  شامل:
ویزیت در محل ومرکز درمانی، واکسیناسیون (۳ گانه، ۵ گانه، ۷ گانه، ۸ گانه و هاری)، داشتن امکانات دارتینگ برای مهار سگ و تزریق واکسن و یا دارو، معاینات قلب و چشم، کاشت میکروچیپ، سرم تراپی، انگل تراپی ، درمان و تشخیص انواع بیماری های انگلی (خونی، گوارشی، داخل گوش، انگل های زیر جلدی)، صدور گواهی های بهداشتی (سلامت)، شناسنامه بین المللی، گواهی خروج از کشور، اصلاح و پیرایش موهای زائد و نمدی، کوتاه کردن ناخن و شستشو، معاینات عمومی (ریه ها، اندام ها حرکتی و پنجه ها، شکم، اندام های تناسلی)، تست قند خون، تشخیص و درمان انواع بیماری های گوارشی و کلیه و مجاری اداری، تشخیص و درمان بیماری های پوست، عفونی، قلبی -عروقی و غیره برای تمامی حیوانات خانگی و برخی از خدمات درمانی فوق برای پرندگان زینتی انجام می شود.
در بخش جراحی؛ جراحی های بافت نرم شامل جراحی چشم و پلک، جراحی های بخش های مختلف سیستم گوارشی، سزارین، جراحی عقیم سازی (سگ، گربه و خرگوش نر و ماده)، برداشت تومور، دستگاه تناسلی، جراحی سوختگی ها و بریدگی ها نیز انجام می شود